Thursday, November 27, 2014

Daftar tambahan buku-buku perpustakaan museum pusat 1979R.011 MUS d

Daftar tambahan buku-buku perpustakaan museum pusat 1979 / Museum Pusat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,-- Jakarta : Museum Pusat Dep. P dan K, [s.a.]
     127 hal. : 30 cm.
     ISBN –

Buku ini merupakan daftar tambahan buku-buku yang dikoleksi oleh Perpustakaan Museum Pusat tahun 1979. Buku-buku yang terdapat dalam daftar ini antara lain buku-buku bidang karya umum, filsafat, agama, ilmu-ilmu sosial, ilmu bahasa, ilmu pengetahuan murni, teknologi, kesenian, kesusastraan, ilmu bumi, biografi dan sejarah. Dalam setiap bidang, daftar buku tersebut disusun sesuai abjad dari nama pengarangnya (Tajuk utama nama orang atau lembaga).

No comments:

Post a Comment

Terima Kasih. Salam Pustakawan!